Unsere neuen Schülersprecher – herzlichen Glückwunsch!
1. Schülersprecher: Ali Al-Dashtaki (rechts)
2. Schülersprecherin: Eduina Berisha (Mitte)
3. Schülersprecher: Almir Nuha (links)